Hladnjače

Proizvodimo i nadograđujemo Vaša teretna vozila sa :
– termoizolirajučim komorama po vašim potrebama
– za pozitivne i negativne temperature
– sa izdanim ATP certifikatima FNAX –FRCX
– za prijevoz ribe sa nadograđenim ispustima i rezervarima otpadnih voda
– za prijevoz smrznute robe
– mogučnost dogradnje dvotemperaturne komore sa fixsnom ili pomičnom pregradom
– mogučnost ugradnje ventilacije za prijevoz živih životinja
– komore mogu biti opremljena vodilicama i kukama za prijevoz visečeg mesa
– komore se odlikuju niskom težinom
– ugrađujemo aluminijske šasije koje su kvalitetnije i mnogo laše od čeličnih

Za sve nadogradnje izdajemo potrebne certifikate i ateste.