Stacionirane Rashladne Komore

Dvadeset godina vršimo dobavu i montažu stacioniranih rashladnih komora u Vašem prostoru.

Posjedujemo visoku stručnost i znanje u montiranju istih. Vodimo brigu o izbjegavanju hladnih mostova, maksimalno vodeći brigu o zadržavanju temperature u komorama. Iskustva su nam od mini komoraod cca 6 m2 do preko 1000m2.

U komorama vršimo montaže i rashladnih komora.