Termoizolacije Kombi Vozila

Proizvodimo i nadograđujemo Vaša teretna vozila sa:

– termoizolirajućim komorama po vašim potrebama
– za pozitivne i negativne temperature
– sa izdanim ATP certifikatima FNAX –FRCX
– za prijevoz ribe sa nadograđenim ispustima i rezervarima otpadnih voda
– za prijevoz smrznute robe
– mogućnost dogradnje dvotemperaturne komore sa fixsnom ili pomičnom pregradom
– mogućnost ugradnje ventilacije za prijevoz živih životinja
– komore mogu biti opremljena vodilicama i kukama za prijevoz visečeg mesa
– ugradnja zaštite kombi vozila vodootpornom drvenom pločom

Za sve nadogradnje izdajemo potrebne certifikate i ateste.